Cele mai importante modificări legislative și inițiative recente pentru creșterea gradului de protecție a copilului și familiei

Chișinău, 1 iunie 2022 – De Ziua internațională a ocrotirii copilului vă prezentăm cele mai importante modificări în legislație și inițiative pentru creșterea gradului de protecție a copiilor și familiilor, lansate sau implementate în anul 2022.

  1. Dublarea numărului de familii cu  copii, cuprinse de programul de ajutor social. Reforma programului de ajutor social dublează numărul de familii cu copii incluse în program ca urmare a creșterii venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil și a plafonului de eligibilitate a veniturilor pentru salariații cu copii. Modificările la Legea cu privire la ajutorul social a fost adoptată pe 21 aprilie.
  2. Amenajarea creșelor pentru copiii salariaților la locul de muncă. Proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii și Codului educației permite antreprenorilorreconcilierea vieții profesionale cu cea de familie. Crearea cadrului legal necesar pentru dezvoltarea de servicii alternative oferă părinților avantajul de a alege să revină mai devreme la serviciu fără a afecta procesul de creștere și educare a copilului. Legea a fost adoptată pe 10 martie.  
  3. Utilizarea concediului de îngrijire a copilului de către ambii părinți. Mamele și tații pot participa în mod egal în viața familială. Un proiect de lege, care a intrat în procedură legislativă, va oferi posibilitatea de a partaja sau de a utiliza concomitent concediul de îngrijire a copilului de către ambii părinți. Asemenea programe pot contribui la o mai bună îmbinare a activității profesionale și vieții de familie de către ambii părinți, iar pe termen lung – și la facilitarea atingerii numărului dorit de copii.
  4. În Codul Educației a fost introdusă noțiunea de bullying. Fenomenul a fost recunoscut ca formă de violență psihologică, iar acum se elaborează măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen în școli.
  5. Remunerarea muncii elevilor din învățământul dual. Legea cu privire la învățământul dual, adoptată pe 21 aprilie, reglementează dreptul elevilor la remunerație de formare profesională, valoarea căreia nu poate fi mai mică decât un salariu minim în sectorul real.
  6. Pe 1 mai a intrat în vigoare Convenția de la Istanbul. Odată cu implementarea prevederilor convenţiei, a început o nouă etapă în combaterea violenţei împotriva femeilor şi fetelor şi anume cea de toleranţă zero pentru orice formă de violenţă.
  7. Copiii vor putea depune plângeri la Comitetul ONU, în cazul în care consideră că drepturile lor au fost lezate, iar problema nu a fost soluționată la nivel național. Pe 5 mai Parlamentul a ratificat Protocolul Facultativ la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului privind procedura de comunicare.
  8. Copii străini nu există! Cea mai recentă inițiativă legislativă, înregistrată la Parlament, vizează protecția copiilor apatrizi. Modificările propuse la Legea cetățeniei Republicii Moldova vor garanta dreptul oricărui copil, născut pe teritoriul Republicii Moldova, la cetățenia statului nostru și va reduce cazurile de apatridie. Modificarea propusă vine să conformeze norma legală cu prevederile Convenției ONU din 1954 privind statutul apatrizilor și  Convenției ONU din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie.
  9. Facilități pentru copiii cu boli rare și autism. A fost lansat mecanismul de asigurare a unor facilități pentru persoanele cu nevoi speciale, copii și maturi diagnosticați cu boli rare și autism, prin patentarea unui simbol distinctiv cu  logo-ul ”Sunt aici”. Purtarea simbolului le va oferi posibilitatea acestor persoane de a beneficia de servicii preferențiale, cum ar fi deservirea fără rând la magazine, aeroport, vamă, în cadrul instituțiilor care oferă servicii bancare, de documentare, utilizarea benzii pentru transportul public, etc.
  10. Educație incluzivă și drepturile copilului. Executarea Codului educației, Capitolul VI. ”Învățământul pentru copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale. Educația incluzivă”, precum și a Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant a fost examinată de deputați. În cadrul audierilor publice au fost analizate progresele înregistrate în implementarea cadrului legal național, dar și evaluat impactul implementării modificărilor legislative. Este efectuat controlul parlamentar asupra executării Legii privind drepturile copilului, precum și determinarea eficienței acțiunii acestui act normativ, cu adoptarea ulterioară a recomandărilor adresate autorităților statului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...