Categorie de navigare

Comisii

Raportul privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării a fost prezentat la Comisia drepturile omului și relații…

Chișinău, 14 aprilie 2021 – Comisia drepturile omului și relații interetnice în cadrul ședinței sale a audiat Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2020, elaborat de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, precum și Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020, elaborat de către Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman).

Statul și-ar putea asuma cheltuielile pentru protezare și reabilitarea pacienților cu tumori maligne ale capului, gâtului și ale aparatului…

Chișinău, 14 aprilie 2o21 – Statul și-ar putea asuma cheltuielile pentru protezele individuale și consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală și protetică a pacienților cu tumori maligne ale capului, gâtului și ale aparatului locomotor și a pacienților cu anoftalmie indiferent de etiologie. Cheltuielile ar urma să fie acoperite din bugetul Asigurărilor obligatorii de asistentă medicală gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat, în

Proiectul de lege menit să susțină producătorii agroalimentari autohtoni, urmează a fi aprobat de Legislativ în cea de-a doua lectură

Chișinău, 14 aprilie 2021 – Parlamentul va examina, în cea de-a doua lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la comerțul interior și Codului contravențional al Republicii Moldova, elaborat în scopul susținerii producătorilor agroalimentari autohtoni. Comisia economie, buget și finanțe a aprobat în ședința de astăzi raportul la proiectul în cauă, pentru lectura a doua, urmând să-l propună spre dezbateri în ședința plenară a Legislativului. Actul normativ prevede plafonarea până la 10% din prețul de vânzare al

Un proiect privind compensarea tarifelor la energia electrică consumată în perioada stării de urgență va fi dezbătut în plenul Parlamentului

Chișinău, 14 aprilie 2021 – Membrii Comisiei economie, buget și finanțe au examinat, astăzi, proiectul de lege privind compensarea tarifelor la energia electrică utilizată de consumatorii gospodăriilor casnice. Acesta prevede acordarea compensațiilor pentru tarifele la energia electrică consumatorilor gospodăriilor casnice – persoanele fizice - care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, pentru două luni – aprilie și mai, perioada acțiunii stării de urgență.    Suma compensată ar urma să constituie 428 de lei –

Republica Moldova urmează să adere la un Amendament internațional cu privire la protecția stratului de ozon

Chișinău, 14 aprilie 2021 -  În scopul obținerii reducerii globale a consumului de substanțe care conduc la distrugerea stratului de ozon și protejarea sănătății umane și a mediului înconjurător, Republica Moldova urmează să adere la Amendamentul la Protocolul de la Montreal. Comisia politică externă și integrare europeană a examinat și aprobat astăzi,  proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la

Tratatele internaționale ar urma să fie monitorizate de Guvern

Chișinău, 14 aprilie 2021 -  Guvernul Republicii Moldova ar urma să obțină mai multe atribuții în ceea ce ține de tratatele internaționale. Un raport al proiectului de lege în acest sens a fost aprobat, astăzi de Comisia politică externă și integrare europeană. Proiectul în cauză presupune includerea a două componente noi în ceea ce privește implementarea tratatelor internaționale. Astfel, se propune introducerea obligației Guvernului de a asigura evidența tratatelor internaționale, prin intermediul ministerelor şi altor

Audieri privind protejarea intereselor statului în calitate de acționar al SA ”Moldovagaz”

Chișinău, 13 aprilie 2021 – Comisia de control al finanțelor publice a desfășurat, astăzi, audierea publică în problema protejării intereselor statului în calitate de acționar al SA ”Moldovagaz”. La audieri au participat membrii Comisiei, președintele Consiliului de Administrație al SA ”Moldovagaz” Vadim Ceban, reprezentanți ai conducerii Agenției Proprietății Publice (APP), Agenției Naționale de Reglementare în Energetică (ANRE), reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Biroului Politici de

”Comisia Laundromat”: Dimensiunile juridică, financiară și politică au realizat o schemă inedită de spălări de bani

Chișinău, 13.04.2021 - Patru dimensiuni complexe - dimensiunea juridică, dimensiunea financiară internă, dimensiunea financiară externă și dimensiunea politică, combinate între ele, au realizat în Republica Moldova o schemă inedită de spălări de bani, înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești. Unul din aspectele particulare ale acestei operațiuni constituie modificarea cadrului normativ, care a asigurat implementarea fără impedimente a acestei tipologii. În speță, sintagma ”având efect suspensiv” a avut o

Îmbunătățirea cadrului legal privind datele cu caracter personal, discutată la Parlament

Chișinău, 13 aprilie 2021 – La Parlament, a avut loc ședința Grupului de lucru interinstituțional, în vederea definitivării pentru lectura a doua a proiectului de lege privind Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal. Discuțiile s-au desfășurat pe platforma Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, condusă de deputatul Serghei Sîrbu. La ședință au participat reprezentanți din domeniul economic, mediul

Deputații propun sancționarea pentru deconectarea deliberată a consumatorilor de la rețelele electrice

Chișinău, 09 aprilie 2021 – Deputații propun introducerea unor interdicții și sancționări pentru deconectarea deliberată a consumatorilor de la rețelele electrice. Un proiect în acest sens a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați ai Fracțiunii PSRM, a cărui raport a fost aprobat astăzi, în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. Documentul prevede sancționarea deconectării instalațiilor de utilizare ale consumatorilor de la rețeaua electrică, până la momentul

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More