Camera de Comerț și Industrie va atesta, prin aviz, impedimentele justificatoare de neexecutare a obligației debitorului

Chișinău, 08 septembrie 2020 – Legea cu privire la Camera de Comerț și industrie va fi modificată cu scopul consolidării sistemului de soluționare alternativă a disputelor. Un proiect de lege în acest sens a fost examinat, astăzi, de Comisia economie, buget și finanțe și a obținut raportul pozitiv pentru prima lectură.

Potrivit modificărilor, Camera de Comerț și Industrie (CCI) va atesta, prin emiterea unui aviz, circumstanțe survenite ca urmare a unor fenomene ale forțelor naturii, a actelor normative/administrative, a acțiunilor sau inacțiunilor ori altor fenomene/evenimente în afara controlului debitorului de natură a fi invocate ca impediment justificator de neexecutare a obligației acestuia. Procedura se referă la raporturile contractuale comerciale în care cel puțin o parte este subiect al activității de întreprinzător sau în care părțile unui astfel de contract au convenit în scris atestarea circumstanțelor menționate mai sus de către CCI.

O astfel de abordare va permite asigurarea unei certitudini sporite a relațiilor contractuale dintre diverși subiecți și soluționarea eventualelor cauze de neexecutare în afara instanțelor de judecată. Aceasta corespunde politicilor statului de stimulare a utilizării metodelor extrajudiciare, precum ar fi medierea sau arbitrajul, și reducerea implicită a numărului de cazuri necesare a fi examinate în instanțe.

De menționat că un astfel de act (certificat, aviz etc.), într-o formă sau alta, este eliberat de către Camerele de Come și Industrie în majoritatea statelor lumii.

Totodată, aceste atribuții nu conferă avizului Camerei forța probantă prestabilită și nu exclude admisibilitatea altor probe ale circumstanțelor menționate. Instanța de judecată sau alt organ de jurisdicție competent apreciază în condițiile legii circumstanțele atestate conform avizului.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020.

Ședința Comisiei economie, buget și finanțe din 8 septembrie 2020. Ordinea de zi – https://bit.ly/3icW7Vl

Опубликовано Parlamentul Republicii Moldova Вторник, 8 сентября 2020 г.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More