Cadrul normativ privind gestionarea, protecția și folosirea eficientă a tuturor obiectivelor acvatice ar putea fi supus revizuirii

Chișinău, 17 februarie 2021 – Cadrul normativ privind gestionarea, protecția și folosirea eficientă a tuturor obiectivelor acvatice ar putea fi revizuit. Comisia mediu și dezvoltare regională va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de lege care prevede modificarea Legii apelor.

Potrivit autorului proiectului, Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, obiectivul legii constă în  reglementarea cadrului legislativ în domeniul apelor pentru administrația publică centrală și locală pe teritoriul cărora activează întreprinderi piscicole și alți agenți economici, în scopul prevenirii degradării obiectivelor acvatice, restabilirea mediului acvatic, precum și ajustarea cadrului legislativ în domeniu la legislația Uniunii Europene.

În acest sens se propune ca terenurile din fondul apelor și a apelor pentru piscicultură și construcțiile hidrotehnice ale obiectivelor acvatice să nu poată fi divizate, date în arendă ori vândute separat, deoarece apa, terenul și construcțiile hidraulice constituie un bun integru.

Totodată, proiectul prevede modificări la Legea privind administrația publică locală și Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, care ar permite administrației publice locale sa încaseze plata de arendă pentru terenurile din fondul apelor.

Un principiu relevant inclus  în prezentul proiect de lege  presupune că statul nu va întreprinde niciun fel de acțiuni sau măsuri ce ar putea avea consecințe negative pentru mediul acvatic și pentru mediu, în general.

Alt principiu care stă la baza prezentului proiect de lege este folosirea rațională a resurselor de apă, a terenurilor din fondul apelor și a apelor pentru piscicultură. Principiul respectiv prevede stimularea folosirii raționale a terenurilor din fondul apelor și a apelor.

Conform noilor prevederi, Agenția Proprietății Publice urmează să asigure delimitarea terenurilor din proprietatea publică în așa fel încât obiectivele acvatice să obțină un statut clar.

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în ședința plenară a Parlamentului.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More