Cadrul normativ aferent protecției datelor cu caracter personal va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene

Chișinău, 29 mai 2024 – Cadrul normativ aferent protecției datelor cu caracter personal va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene. PROIECTUL de lege privind protecția datelor cu caracter personal a fost examinat la ședința Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică și va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției, cu suportul acordat de un grup de lucru interinstituțional, din care au făcut reprezentanți ai mai multor autorități din domeniu. Documentul transpune Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Proiectul de lege a fost elaborat în contextul executării art. 13 alin. (1) din Acordul de Asociere, conform căruia Republica Moldova s-a angajat să asigure un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu instrumentele internaționale ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei.

Documentul conține prevederi care se referă la drepturile persoanei vizate, operatorul și persoana împuternicită de operator, transferurile de date cu caracter personal către alte state sau către organizațiile internaționale, cazurile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal, remediile legale, răspunderea și sancțiunile aplicate pentru nerespectarea cadrului legal. De asemenea, proiectul de lege se referă și la activitatea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

După adoptare, proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal va intra în vigoare după 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...