Buletinele de identitate vor fi înlocuite cu cărți de identitate, care corespund standardelor europene de securitate

Chișinău, 13 martie 2024 – Cărțile de identitate vor fi introduse la nivel național și vor înlocui buletinele de identitate. De asemenea, cetățenii străini vor primi cărți de rezidență, care vor înlocui permisele de ședere și buletinele de identitate eliberate cetățenilor străini. PROIECTde modificare a Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte a fost examinat la ședința de astăzi a Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică și va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului.

Proiectul de lege a fost elaborat de Agenția Servicii Publice cu scopul armonizării legislației naționale la rigorile acquis-ului Uniunii Europene, precum și continuării procesului de digitalizare a serviciilor publice.

Cartea de identitate va fi obligatorie pentru toți cetățenii Republicii Moldova începând cu 14 ani. Aceasta va putea fi utilizată și pentru a călători în baza acordurilor internaționale. În prezent, cetățenii moldoveni pot călători în baza buletinului de identitate în Turcia și Ucraina.

De menționat că atât cartea de identitate, cât și cartea de identitate provizorie și cartea de rezidență vor fi scrise în limbile română și engleză. În conținutul acestor documente nu se va regăsi informația despre domiciliul sau reședința temporară a titularului. Aceste date vor fi disponibile pe platforma guvernamentală MConnect. Astfel, titularii nu vor mai fi obligați să schimbe actele de identitate atunci când își schimbă locul de trai.

Cărțile de identitate și cărțile de rezidență conțin date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță. Acestea vor fi eliberate cu diferite termene de valabilitate: de patru ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani; de șapte ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani; de zece ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 70 de ani și nelimitat pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani.

În cărțile de identitate și de rezidență va fi încorporat mediul de stocare electronică a datelor, care va include atât datele din formatul tipărit și datele biometrice (imagine facială, amprente digitale), precum și mijloacele semnăturii electronice calificate și certificatele cheilor publice. Datorită acestui lucru, titularii documentelor vor avea acces mai ușor la serviciile de e-guvernare și e-business.

După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare începând cu data realizării condițiilor tehnice necesare eliberării cărților de identitate și de rezidență, dar nu mai târziu de 31 martie 2025. De asemenea, după publicarea în Monitorul Oficial, Guvernul, în termen de șase luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea în concordanță a legislației în vigoare.

Direcția comunicare și relații publice Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...