Banca Mondială ajută Moldova în identificarea soluțiilor pentru ”CFM”

Chișinău, 16 martie 2021 – O notă a Băncii Mondiale (BM) privind politica feroviară, întitulată ”Moldova – Reforma Căii Ferate”, a fost prezentată, astăzi, în cadrul unui atelier online organizat în parteneriat de către Comisia de control al finanțelor publice a Parlamentului Republicii Moldova și Reprezentanța BM la Chișinău.

În cuvântul de deschidere,  Anna Akhalkatsi, director al Reprezentanței BM în Moldova, a menționat că dezvoltarea sectorului căilor ferate în Republica Moldova este o prioritate pentru Banca Mondială, atât sub aspectul siguranței transportului cât și cel de mediu. BM deține o experiență mare în domeniu și poate împărtăși cele mai bune practici cu țara noastră.

În cuvântul de deschidere, Igor Munteanu, președintele Comisiei de control al finanțelor publice, a informat că, în urma auditului Curții de Conturi, Comisia de control al finanțelor publice a lansat un șir de recomandări pentru excluderea neregularităților ce țin de managementul defectuos al activelor, modul de stabilire a tarifelor, gestionarea ineficientă a resurselor umane, datorii compromise considerabile ale ”CFM”.

”Suntem gata să împărtășim aceste recomandări și, împreună, să putem identifica posibilități de îmbunătățire a situației și de dezvoltare a întreprinderii pe termen scurt și lung. Mulțumim Băncii Mondiale pentru tot sprijinul oferit Republicii Moldova în diverse domenii, inclusiv în asemenea proiecte țintă”, a declarat Igor Munteanu.  

Nota ”Moldova – Reforma Căii Ferate” conține o analiză sintetică a evoluției Î.S. ”Calea Ferată a Moldovei” și provocărilor actuale majore ale acesteia care rezidă inclusiv în scăderea continuă a traficului transportat, active învechite, personal demotivat ce înaintează în vârstă, performanța operațională și financiară scăzută.

De asemenea, sunt prezentate unele recomandări pentru domeniul căilor ferate, inclusiv la proiectul Codului Transportului Feroviar al Republicii Moldova.

Recomandările la proiectul codului țin, în special, de stabilirea unei viziuni clare a perspectivelor Î.S. ”Calea Ferată a Moldovei” – reorganizarea prin separarea infrastructurii, transportului de marfă, transportului de pasageri sau disoluția și înlocuirea cu trei companii independente.

Totodată, se recomandă clarificarea problemei datoriilor istorice, determinarea clară a rolului Autorității Feroviare (Agenția pentru Siguranță), introducerea unei noi secțiuni în cod care să trateze perioada de tranziție a ”CFM”.

Nota conține și o schiță a planului de acțiuni pentru reforma feroviară.

La atelier au participat, de asemenea, deputații Radu Marian, membru al Comisiei de control al finanțelor publice, și membrii supleanți ai acesteia Arina Spătaru și Vladimir Bolea.

Parlamentarii au mulțumit reprezentanților Băncii Mondiale pentru asistența de expertiză, foarte utilă și care trebuie luată în calcul la definitivarea soluțiilor de relansare a Î.S. ”Calea Ferată a Moldovei”.     

212A0767

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More