Aviz pozitiv al Comisiei politică externă și integrare europeană pentru un acord de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Chișinău, 03 martie 2021 –  Comisia politică externă și integrare europeană a avizat pozitiv, în cadrul ședinței de astăzi, inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de modificare nr. 2 la Acordul de Împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitarea drumurilor în Republica Moldova.

Documentul aprobat este de ordin tehnic și a fost elaborat de către BERD la solicitarea Guvernului pentru a asigura implementarea deplină a proiectului, precum și pentru a facilita disponibilitatea mijloacelor financiare necesare pentru finanțarea  lucrărilor de reabilitare a rețelei de drumuri naționale  și construcție a drumurilor de ocolire a unor localități.

Acordul de modificare va contribui la implementarea deplină a proiectului  ”Reabilitarea drumurilor în Moldova IV”, care va avea beneficii de ordin economic asupra îmbunătățirii stării și calității rețelei drumurilor naționale  prin reducerea costurilor transportului rutier pentru utilizatorii drumurilor din Republica Moldova, ceea ce va facilita creșterea economică

Proiectul în cauză nu prevede atragerea resurselor adiționale de la creditor și nici modificarea condițiilor de finanțare din partea BERD, fiind propusă redistribuirea sumelor în cadrul tranșelor conform estimărilor actualizate.

Acordul de Împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitarea drumurilor în Republica Moldova, în valoare de 150.000.000 EUR, a fost semnat la  28 iunie 2013.

Potrivit prevederilor legale, în cazul tratatelor internaționale, adoptarea deciziei cu privire la inițierea negocierilor este precedată de consultarea Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More