Autorul monumentului de for public va fi selectat prin concurs

Chișinău, 29 ianuarie 2020 – Autorul monumentului de for public va fi selectat prin concurs. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media va propune plenului Parlamentului aprobarea, în ambele lecturi, a unui proiect de modificare a legislației.

Potrivit proiectului, concursul urmează a fi organizat în baza unui regulament-cadru, elaborat și aprobat de Guvern.

”Concursul de selectare este modalitatea optimă, eficace și transparentă de achiziție a serviciilor de proiectare și edificare a monumentelor de for public/operelor comemorative de război. Stipularea expres a acestei prevederi în lege va responsabiliza autoritățile inițiatoare de a selecta proiecte de creație monumentală, realizate de plasticieni calificați în domeniu, iar operele de artă plastică monumentală vor fi de o înaltă ținută artistică și se vor încadra cu demnitate în patrimoniul cultural național”, menționează autorii inițiativei legislative în nota informativă la proiect.

În prezent, autoritățile publice locale se conduc exclusiv de Legea achizițiilor publice, prin care sunt obligați să procure bunuri la cel mai scăzut preț.

O altă modificare prevede că hotărârea de Guvern privind înfiinţarea monumentului de for public va fi adoptată la propunerea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial, fără a mai fi nevoie de avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Proiectul, elaborat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu Ministerul Apărării, propune modificarea Legii monumentelor de for public și Legii privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război.

Inițiativa legislativă urmează a fi dezbătută în plenul Parlamentului.

29.01.2020 Ședința Comisiei cultură,educație,cercetare, tineret, sport și mass-media

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...