Autoritățile vor institui noi măsuri de combatere a ”COVID-19” pe perioada stării de urgență în sănătate publică

Chișinău, 20 mai 2020 – Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, astăzi, raportul la proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, înaintat spre examinare, în mod prioritar, de către Guvern.

Proiectul prevede, printre altele, modificări la Codul muncii care reglementează organizarea muncii la distanță.

De asemenea, este prevăzută stabilirea îndemnizației unice în mărime de 16 000 de lei angajaților infectați cu ”COVID-19” din cadrul Agenției naționale de sănătate publică, instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarilor, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală.

Se propune stabilirea sporului lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază personalului Agenției naționale de sănătate publică, personalului instituțiilor și subdiviziunilor medicale subordonate MAI, Ministerului apărării, Administrației naționale a penitenciarilor, antrenat nemijlocit în acțiunile de prevenire, control și tratare a infecției. Totodată, un spor de până la 50% este prevăzut pentru personalul din Centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției naționale asistență socială.

În proiect sunt stipulate condiții pentru asigurarea finanțării stabile a instituțiilor medico-sanitare, pentru asigurarea prestării calitative a serviciilor medicale, asigurarea onorării obligațiilor față de personalul medical, asigurarea cheltuielilor regie, etc.

De asemenea, sunt prevăzute modalități de a accelera procedurile de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor necesare pentru a face față crizei legate de ”COVID-19”.

O altă prevedere este aplicarea flexibilității în acceptarea, pe perioada crizei generate de ”COVID-19”, a certificatelor de origine preferențială sub alte forme decât cea prevăzută de legislație. Această practică este utilizată în prezent în UE, reieșind din imposibilitatea de a elibera certificatele respective în original, pe suport de hârtie, semnate și ștampilate.

Proiectul mai prevede că în luna iunie ”Poșta Moldovei” va distribui la domiciliu pensiile și alocațiile sociale de stat.

În alt context se propune derularea cauzelor penale cu participarea persoanelor private de libertate numai prin intermediul teleconferinței sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, pentru a preveni răspândirea infecției în cadrul acestora.

Proiectul de lege cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, elaborat de Guvern, urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului, ținând cont de amendamentele care au venit sau urmează să vină din partea deputaților.

385A8418

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...