Autoritățile publice locale vor putea oferi agențiilor teritoriale de asistență socială spații și bunuri în comodat

Chișinău, 14 februarie 2024 – Autoritățile administrației publice locale de orice nivel vor putea acorda în comodat agențiilor teritoriale de asistență socială și prestatorilor de servicii din gestiunea acestora încăperi și alte bunuri necesare pentru desfășurărea activității. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost examinat la ședința Comisiei protecție socială, sănătate și familie și va fi propus spre aprobare în prima lectură în plenul Parlamentului.

Proiectul de lege a fost elaborat de deputatul din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Dorian Istratii, cu scopul de a facilita accesul populației la măsuri de asistență socială. Astfel, se propune ca bunurile și încăperile să fie oferite gratuit, la cerere, fără organizarea unei licitații, însă cu condiția utilizării conform destinației prevăzute în contract.

De menționat că, după adoptarea reformei în sistemul de asistență socială „Restart”, au fost constituite zece agenții teritoriale de asistență socială, iar personalul direcțiilor raionale de asistență socială și protecție a familiei a fost transferat în cadrul noilor agenții. Respectiv, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a solicitat autorităților administrației publice locale amplasarea noilor agenții în aceleași încăperi unde au activat anterior angajații direcțiilor respective. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este necesară modificarea Legii asistenței sociale.

După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...