Auditul ÎS ”Calea Ferată a Moldovei” a arătat neconformități în gestionarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public

Chișinău, 02 februarie 20201 – Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei” în anii 2018 – 2019, întocmit de Curtea de Conturi, a arătat abateri de la prevederile cadrului regulator din domeniu.

Potrivit Raportului audiat, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei ce control al finanțelor publice, unele activități realizate nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează această întreprindere, iar sistemul de control intern managerial necesită a fi consolidat, pentru susținerea managementului în abordarea riscurilor de regularitate.

Astfel, neelaborarea, necoordonarea și neaprobarea corespunzătoare a unui nomenclator complex al serviciilor aferente altor activități operaționale prestate de ”Calea Ferată a Moldovei” și a tarifelor aferente contravin exigențelor legale privind organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale, se menționează în Raport.

Totodată, nerealizarea pe deplin a măsurilor de dare în locațiune a încăperilor neutilizate a generat dispute și creanțe compromise în valoare totală de 19 986,8 mii de lei, precum și a determinat nemajorarea veniturilor proprii pasibile de acumulat în sumă de cca 3 793,9 mii de lei. Iar nerespectarea reglementărilor privind organizarea și funcționarea întreprinderilor de stat și municipale s-a soldat cu comercializarea neconformă a cca 66,6 mii tone de active circulante sub formă de materiale feroase și administrarea neconformă a investițiilor financiare pe termen lung în părți neafiliate în valoare de 15 411,6 mii lei.  

Mai multe consecințe negative a avut și aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile. În același timp, neonorarea conformă a angajamentelor asumate de întreprindere a cauzat suportarea unor cheltuieli sub formă de penalități, iar monitorizarea necorespunzătoare a scopurilor în corelare cu resursele financiare necesare și rezultatele finale stabilite a condiționat efectuarea unor investiții în imobilizări necorporale în valoare totală de 17 534,7 mii lei, care nu se utilizează conform destinației și nu produc beneficii întreprinderii.

Unele active în curs de execuție în valoare totală de 452513,8 mii lei se utilizează prin asumarea riscurilor de securitate, iar altele, în sumă totală de 56516,5 mii lei, nu aparțin ”CFM”, nu prezintă indici de utilitate sau pot deveni neutilizabile din cauza uzurii sau nerentabilității.

Totodată, contrar cadrului normativ în vigoare, ”CFM” nu a asigurat înregistrarea, integritatea și raportarea a cca 1134,88 ha de terenuri proprietate publică a statului, aflate în gestiunea sa.

Raportul misiunii de audit a fost remis mai multor autorități publice centrale.

Agenția Proprietății Publice și Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” urmează să examineze în ședință constatările auditului și vor monitoriza activitățile în scopul implementării recomandărilor de audit.

Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată a Moldovei” va elabora, aproba și implementa unu plan de acțiuni în vederea realizării recomandărilor de audit.

Prezent la ședință, în regim online, directorul general interimar Î.S. ”Calea Ferată a Moldovei”, Adrian Onceanu, a menționat că întreprinderea a examinat foarte minuțios raportul CC și a luat act de toate neconformitățile identificate. În baza Hotărârii CC, a fost emis un ordin intern care a stabilit persoane responsabile și termenul de implementare a fiecărei recomandări. ”Unele din neconformități deja sunt în proces de lichidare”, a specificat Adrian Onceanu.

Curtea de Conturi va fi informată, în termen de 6 luni din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, despre acțiunile întreprinse pentru executarea celor 25 de recomandări formulate în urma auditului.

Președintele Comisiei de control al finanțelor publice, Igor Munteanu, a apreciat că acțiunile de la ÎS ”Calea Ferată a Moldovei”, dincolo de efectele cauzate de criza pandemică, de instabilitate pe piața regională, nu sunt satisfăcătoare.

”Din perspectiva comisiei noastre, situația s-a agravat la ”Calea Ferată”, trebuie să găsim soluții neortodoxe, extraordinare, pentru ca într-o perioadă foarte scurtă să rezolvați problemele de bază constatate în Raportul Curții de Conturi și care vor fi permanent pe agenda comisiilor parlamentare. Calea Ferată a Moldovei trebuie să supraviețuiască și să se dezvolte”, a subliniat Igor Munteanu în încheiere.

02.02.2021 Ședința Comisiei de control al finanțelor publice

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...