Audieri publice la Parlament privind blocajele în dosarul „Frauda bancară” 

Chișinău, 8 aprilie 2024 – La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice privind blocajele depistate și lipsa de pârghii a executorilor judecătorești cu privire la executarea eficientă a documentelor executorii privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar – „Frauda bancară”. Audierile, care au avut loc pe platforma Comisiei economie, buget și finanțe, au întrunit deputați, reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Centrului Național Anticorupție, ai Procuraturii Anticorupție, ai Serviciului de Informații și Securitate, ai Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, precum și ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.

În debutul ședinței, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, a menționat că aceste audieri sunt o continuare a procesului de evaluare privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar, inițiat în luna noiembrie 2023.

În cadrul audierilor, reprezentanții autorităților de profil au prezentat indicatorii de progres privind recuperarea prejudiciilor cauzate prin frauda bancară. Astfel, pe domeniul său de responsabilitate, Centrul Național Anticorupție prezintă lunar și trimestrial informațiile ce țin de recuperarea mijloacelor financiare. Urmare a unor ședințe în comun cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție, Băncii Naționale a Moldovei și Băncii de Economii (care este în proces de lichidare) au fost identificate soluții practice în privința unor bunuri sechestrate anterior și care se află în custodia organelor de urmărire penală. În prezent, aceste bunuri sunt supuse evaluării din partea executorilor judecătorești, iar o parte din aceste bunuri urmează a fi transmise către executori în vederea inițierii procedurii de valorificare.

Potrivit informațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei, a fost realizat procesul de evaluare a cadrului intern și urmează a fi realizată o evaluare a cadrului normativ cu privire la conflictul de interese, conduită și etică în cadrul instituției. De asemenea, BNM a inițiat o serie de discuții cu reprezentanții autorităților responsabile, în cadrul cărora a fost reiterat statutul BNM în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. Aceste discuții au vizat și unele impedimente pe care le întâmpină lichidatorii băncilor în proces de lichidare. 

Reprezentanții BNM au mai menționat că subiectul fraudei bancare a fost examinat și de partenerii externi de dezvoltare. Astfel, urmare a unei misiuni a Fondului Monetar Internațional, care s-a încheiat recent, au fost prezentate unele recomandări la acest subiect.

Totodată, informații cu privire la procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar a prezentat și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Potrivit acestor informații, în gestiunea organului de executare se află mai multe documente executorii de recuperare a mijloacelor financiare. Însă, pe parcursul executării hotărârilor judecătorești apar unele impedimente, care au ca rezultat tergiversarea întregului proces. Printre acestea au fost menționate necesitatea de a oferi organului de executare a posibilității de a apela la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale în vederea verificării suplimentare a activelor debitorilor în țară și peste hotare; modificările operate la cadrul național, care au condus la faptul că bunurile vândute de către băncile aflate în proces de lichidare sunt neatractive, iar, ca rezultat, valoarea acestor bunuri scade; necesitatea excluderii termenului de executare benevolă din Codul de executare, în mod special pentru cazurile când este vorba de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune etc.

„Am început acest proces de evaluare cu mai multe solicitări de informații.  În luna decembrie 2023,  au avut loc mai multe runde de audieri, inclusiv în plenul Parlamentului, la care au participat reprezentanți ai organelor de drept, precum și a altor instituții responsabile de acest domeniu. Îmi exprim speranța că, urmare a acestor consultări, vom putea finaliza acest proces. După caz, Parlamentul va veni cu o serie de recomandări la acest subiect”, a menționat președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...