Activitatea Consiliului Audiovizualului, examinată de membrii Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

Chișinău, 03 martie 2021 – Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a audiat, în ședința de astăzi, raportul de activitate a Consiliului Audiovizualului (CA) al Republicii Moldova pentru anul 2020.

Potrivit președintei CA, Ala Ursu-Antoci, în perioada respectivă, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale s-a convocat în 41 de ședințe publice, în cadrul cărora a adoptat 248 de decizii și 3 note.

Sursa citată a specificat că  CA a eliberat, pe parcursul anului trecut, la cererea solicitanților, 50 de licențe de emisie, dintre care 16  au fost prin concurs, altele  34 – înafara acestuia. De asemenea, instituția a declarat nevalabile 33 de licențe de emisie, a retras, la solicitarea furnizorului, o licență de emisie. Concomitent, a reperfectat condițiile a 11 licențe și a aprobat 39 de structuri ale serviciilor media audiovizuale.

Referindu-se la  activitatea de autorizare, Ala Ursoi-Antoci a informat  că în 2020 consiliul a eliberat, ca urmare a adresărilor solicitanților, 8 autorizații de retransmisiune. Trei dintre acestea au fost pentru primul termen de activitate și 5 – pentru următorul termen de activitate. Totodată, la solicitarea distribuitorilor de servicii media, autoritatea a efectuat 44 de reperfectări ale autorizațiilor de retransmisiune, dintre care: 10 – prin schimbarea ariei de acoperire a studioului, 2 – prin schimbarea adresei juridice, 1 – prin schimbarea denumirii întreprinderii, 1 – prin schimbarea denumirii studioului de televiziune și 30 – prin aprobarea ofertei noi a posturilor TV retransmise. Consiliul Audiovizualului a retras, la cererea solicitanților, 5 autorizații de retransmisiune.

De asemenea, la solicitarea distribuitorilor de servicii media, Consiliul Audiovizualului a declarat nevalabile 6 autorizații de retransmisiune (5 – ca urmare a retragerii autorizației de retransmisiune și 1 – ca urmare a reperfectării autorizației de retransmisiune prin schimbarea denumirii întreprinderii, cu eliberarea unui formular nou).

În 2020, activitatea  membrilor consiliului a  mai inclus monitorizarea serviciilor de programe și controlul activității instituțiilor audiovizuale privind respectarea legislației naționale în vigoare, controlul activității distribuitorilor de servicii media privind respectarea legislației naționale în vigoare.

Ala Ursu-Antoci a menționat că în anul curent activitățile CA vor fi direcționate spre dezvoltarea pieței mass-media audiovizuale, comunicarea și conținutul serviciilor de programe, susținerea campaniilor sociale de interes public prioritar.

În acest sens, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale își propune să supravegheze respectarea legislației audiovizuale și să monitorizeze modul de implementare a cadrului juridic de reglementare a activității mass-media audiovizuale, să asigure transparența în procesul decizional, să elaboreze și aprobe Strategia de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale în Republica Moldova pentru anii 2021-2025. 

CA a fost creat în 1996 prin Legea audiovizualului nr. 603 din 03 octombrie 1995 și Hotărârea Parlamentului nr. 988 din 15.10.1996 în calitate de autoritate publică autonomă, cu statut de persoană juridică de drept public care reglementează domeniul comunicării audiovizuale. Misiunea CA este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu.

Direcția generală comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

Citește și

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More