A fost definitivat termenul de valabilitate a actului de confirmare a perimetrului minier pentru folosirea subsolului

Chișinău, 06 februarie 2020 – A fost definitivat termenul de valabilitate a actului de confirmare a perimetrului minier pentru diferite tipuri de folosire a subsolului. În acest scop au fost votate modificări la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, în prima lectură.

În vederea aducerii Legii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în concordanță cu Codul subsolului, va fi stipulat clar termenul de valabilitate a actului perimetrului minier. Astfel, termenul actului de confirmare a perimetrului minier pentru extragerea substanţelor minerale utile, pentru extragerea apelor subterane va constitui până la 25 de ani. Totodată, pentru construcţia şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile termenul respectiv va constitui până la 5 ani.

O altă modificare la Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător va exclude definitiv dreptul agentului economic la tipul de folosință ”organizarea obiectivelor geologice protejate” pe un termen nelimitat. Excluderea aceastei prevederi rezidă în faptul că ea contravine Codului subsolului, deoarece acest tip de folosință, pe termen nedeterminat, este atribuit doar autorităților administrației publice și instituțiilor publice subordonate acestora.

06.02.2020 Ședința plenară

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...