Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană, Violeta Ivanov s-a întâlnit cu Ambasadorul Ucrainei Marko Shevchenko

Chișinău, 5 aprilie 2021 – Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marko Shevchenko.

Oficialii au constatat dinamica pozitivă a dialogului moldo-ucrainean și au reiterat disponibilitatea reciprocă pentru avansarea relațiilor de parteneriat și cooperare între ambele state în diverse domenii de interes comun, inclusiv pe dimensiunea integrării europene.

În cadrul întrevederii, președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a menționat necesitatea intensificării eforturilor și colaborării bilaterale în vederea asigurării protecției bazinului fluviului Nistru și valorificării durabile a resurselor de apă în conformitate cu cele mai bune practici europene din domeniu, luând în considerație faptul că fluviul Nistru este obiectivul strategic de asigurare a ţării noastre cu apă care alimentează cu apă potabilă peste 70% din populaţia Republicii Moldova şi peste 90% din mun.Chişinău.

Violeta Ivanov a subliniat importanța neadmiterii unei catastrofe ecologice iminente care ar putea afecta grav securitatea alimentară, economia, și bunăstarea cetățenilor ambelor state, drept consecință a activității Complexului Hidroenergetic Nistrean și a intențiilor Kievului privind instalarea și punerea în acțiune a noilor turbine și extinderea Complexului, precum și construcția cascadei de șase hidrocentrale noi.

Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a accentuat necesitatea ca partea ucraineană să-și onoreze angajamentele asumate prin ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier (semnată la Espoo, 25 februarie 1991), și prin Protocolul consultărilor moldo-ucrainene cu privire la posibilul impact asupra mediului, semnat la 23 mai 2008, și să transmită Republicii Moldova documentația privind evaluarea impactului asupra mediului urmare a construcțiilor de extindere a Complexului Hidroenergetic Nistrean.

În context, Violeta Ivanov i-a comunicat oficialului ucrainean despre Declarația cu privire la impactul curent și viitor al construcțiilor hidroenergetice de pe fluviul Nistru și neadmiterea unei catastrofe ecologice iminente, aprobată de Parlamentului Republicii Moldova la 12 februarie curent, precum și despre Declarația comună a Comitetului Parlamentar de Asociere RM-UE, aprobată la 22 martie 2021, în care Comitetul recunoaște importanța strategică a râului Nistru și își exprimă îngrijorarea profundă față de eventualele consecințe asupra mediului în legătură cu intențiile Ucrainei de extindere a Centralei Hidroelectrice de la Novodnestrovsk și de construcție a cascadei de 6 hidrocentrale noi.

Totodată, președinta Comisiei a reconfirmat că Republica Moldova rămâne deschisă pentru un dialog constructiv cu Ucraina, fiind gata să participe la toate nivele la identificarea căilor de soluţionare a problemelor enunțate.

La rândul său, Ambasadorul Ucrainei Marko Shevchenko a accentuat disponibilitatea părții ucrainene de a colabora la toate nivelele în vederea soluționării problemelor fluviului Nistru, relevând că Ucraina nu are intenții de a crea dificultăți în aprovizionarea Republicii Moldova cu apă potabilă și este gata să asigure respectarea regimului hidrologic în aval de Complexul Hidroenergetic Nistrean de la Naslavcea prin deversarea unui debit ecologic în conformitate cu normativele de mediu stabilite în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.

Comisia politică externă și integrare europeană

Acest site utilizează module cookie pentru a vă optimiza experiența de navigare. Accept Mai multe detalii...